Претрага

Правила коришћења

Добродошли на „Rugby.rs“. Коришћењем било ког дела „Rugby.rs“ аутоматски прихватате сва актуелна правила коришћења. Корисници су дужни да редовно читају правила коришћења, те се сматра да су корисници континуираним коришћењем „Rugby.rs“, или било којег његовог дела, у сваком тренутку упознати са актуелним правилима коришћења, те да су их разумели у целости. Ниједан део „Rugby.rs“ не сме се користити у незаконите сврхе, ни за промовисање истих.

Лична, ауторска и друга права

Садржај објављен на „Rugby.rs“ не сме се репродуковати, дистрибуирати или на било који начин користити у комерцијалне сврхе без изричитог пристанка „Rugby.rs“, или на било који начин којим се може проузроковати штету „Rugby.rs“ порталу или било ком трећем лицу у складу са прописима.

Уколико сматрате да садржај објављен на „Rugby.rs“ повређује Ваше лично, ауторско или друго право или интерес, можете захтевати објаву одговора или исправке. Случај ће бити у најкраћем року размотрен, а спорни садржаји биће уклоњени одмах по евентуалном установљавању истинитости садржаја жалбе.

Линкови на друге веб странице и оглашивачи

„Rugby.rs“ садржаје објављује у доброј намери. Све садржаје „Rugby.rs“ користите на властиту одговорност и „Rugby.rs“ се не може сматрати одговорним за било какву штету насталу коришћењем.

„Rugby.rs“ састоји се од властитих садржаја, садржаја партнера и оглашивача, бесплатних садржаја и линкова на спољне странице, као и веза до других Интернет страница креираних од стране трећих лица (линкова) које ће се, кад год је то могуће, као такве означавати. „Rugby.rs“ нема надзор над наведеним подацима и информацијама или другим Интернет страницама те се у потпуности одриче сваке одговорности везане за садржај на Интернет страницама креираним од стране трећих лица.

„Rugby.rs“ није одговоран за садржај страница оглашиваца на „Rugby.rs“ као ни за било какву штету насталу рекламирањем на „Rugby.rs“. Пословни однос између оглашивача и корисника на „Rugby.rs“ и изван „Rugby.rs“ искључиво се заснива на пословном договору оглашивача и корисника те „Rugby.rs“ није одговоран за било какву могућу штету произашлу из таквог пословног односа.

Заштита приватности и тајност података и колачићи

У погледу питања везаних за обраду и заштиту ваших личних података и коришћење колачића молим вас да погледате нашу Политику приватности.

Измене услова коришћења  

„Rugby.rs“ задржава право да без најаве повремено промени или модификује правила. О важним променама и допунама „Rugby.rs“ може обавестити кориснике путем е-маила или објављивањем на порталу. Коришћењем било ког садржаја на „Rugby.rs“ сматра се да сте упознати са најновијим правилима.